Mindful Run Coaching

Burn-out, depressie, somberheid?

 

Mindful Run (coaching) kan dan voor uw medewerker een laagdrempelige vorm van hardlopen of bewegen zijn. Met deze vorm van Mindfulness en (hard)lopen staat het psychisch welbevinden van de (hard)loper centraal in plaats van de prestatie. 1 keer per week loop/wandel je onder deskundige begeleiding van Mindfulness en Hardloop trainer Martijn Mensink. Mindful Run is een goede aanvulling op (en soms als alternatief voor) medicatiegebruik bij bepaalde klachten en/of ziektebeelden.

 

Voor wie is Mindful Run (coaching) bedoeld?

 

Mindful Run (coaching) is toepasbaar op een breed scala van aandoeningen en klachten. Cliënten kunnen komen op eigen initiatief of op voordracht van een verwijzer of werkgever (al dan niet met een verwijzing van de huisarts). Mindful Run (coaching) heeft een positief effect op mensen die te maken hebben met:(Lichte) depressie(werk)stress(dreigende) burn-out

Gevoel van onzekerheid / faalangst

Vermoeidheid en slaapproblemen

Persoonlijkheidsstoornissen

 

Effecten van Mindul Run Coaching

 

Mindul Run is een middel en geen doel op zich. Het uiteindelijke doel is een beter psychisch en lichamelijk welbevinden. Er is een onderscheid tussen korte en lange termijneffecten.

 

Te verwachten korte termijn effecten:

  • Afname van (gevoel van) depressiviteit

  • Afname van (gevoel van) stress

  • Toename van (gevoel van) zelfwaardering

  • Toename van sociale contacten


Te verwachten lange termijn effecten:

  • Toename van algehele conditie

  • Toename van (gevoel van) zelfvertrouwen

  • Toename van (gevoel van) mentale en fysieke stabiliteit

  • Afname afhankelijkheidsgevoel ( o.a. roken, alcohol, middelen)

  • Afname overgewicht

  • Verbeterde nachtrust


Mindful Run (coaching) in de praktijk

De coaching is 1 keer per week begeleid. De begeleide momenten zijn individueel. Voorafgaand aan de start van de coaching vindt een intakegesprek plaats, waarin wensen, mogelijkheden, beperkingen en problemen worden besproken.

Voor voorwaarden en prijs informatie vult u het contactformulier in.

 

Voor klanten ervaringen klik je hier.